Boeklancering 18 december 2014

Op 18 december a.s. presenteren wij met grote trots ons nieuwe boek: de shopper in foodservice – shopperinzichten voor trade marketing en category management. De boeklancering vindt plaats in congrescentrum 1931 in Den Bosch, van 15.00 tot 17.00 uur. Naast de uitreiking van het eerste exemplaar door Jan-Willem Grievink van het FSIN geven ook Gemma Schneemann (Sligro), Frans Saelman (Douwe Egberts Professional) en Hein van Stralen (HMSHost) hun visie op de shopper in foodservice.

Achtergrond
Category management wordt door steeds meer leveranciers en formules in foodservice toegepast om groei te realiseren. Organisaties in deze markt hebben dan ook steeds beter inzicht in welke producten op welke momenten in welke outlet worden gekocht. Maar antwoorden op de vragen wie (niet) koopt en waarom zij (niet) kopen zijn er vaak nog niet. En juist deze antwoorden zorgen dat je als leverancier én formule het onderscheid kunt maken om daadwerkelijk het verschil te maken. Het integreren van shopperinzichten binnen het proces van category management is dan ook een noodzakelijke ontwikkeling. De shopper centraal stellen door middel van een zogenaamde ‘shopper centric business approach’ is momenteel een richting die steeds meer bedrijven in alle branches gaan bewandelen. In dat kader worden termen als shopper marketing, shopper journey, shopperinzichten en touchpoints steeds meer gebruikt. Maar wat houdt het nu precies in? En wat zijn op korte en (middel)lange termijn de mogelijkheden van deze ontwikkelingen voor foodservice?

Met dit boek willen wij foodservice professionals handvatten geven voor het denken vanuit de shopper in relatie tot het category management proces. Zo kan je voor je eigen organisatie bepalen op welke manier de shopper binnen je eigen activiteiten een rol kan (gaan) krijgen.

                                                                        
                                                Janka Dekker                                                         Minouk Damen

Jan-Willem Grievink, directeúr FSIN over het boek ‘De shopper in foodservice’
Dat het denken vanuit producten, merken en categorieën in de toekomst niet meer zal volstaan, hebben Janka en Minouk al snel door gehad. In dit boek hebben ze op heldere wijze uiteengezet waarom de shopper degene is die centraal moet worden gesteld binnen foodservice en hoe die shopper te beïnvloeden is. Doordat ze kijken vanuit verschillende schakels van in de bedrijfskolom van foodservice is dit een zeer relevant boek voor professionals werkzaam bij zowel leveranciers, grossiers als formules. Dit boek geeft de tools hoe jij als foodservice professional de shopper centraal kunt stellen en hoe je dit kunt toepassen binnen jouw organisatie. Ik wil dit boek dan ook van harte aanbevelen!

Anita Cox en Anne-Lise Kamphuis, lectoraat marketing, marktonderzoek en innovatie, Hogeschool Utrecht over het boek ‘De shopper in foodservice’
Het speelveld van marketing en communicatie is het afgelopen decennium sterk veranderd. Sinds de komst van het internet en allerlei digitale vormen van communicatie is het medialandschap veelkleuriger geworden, maar ook versnipperd geraakt. Het lectoraat marketing, marktonderzoek en innovatie is in samenwerking met de Faculteit Communicatie & Journalistiek van Hogeschool Utrecht een tweejarig onderzoeksprogramma gestart naar de effectiviteit van communicatie onder de naam Return on Creativity. Vanuit die hoedanigheid zijn wij met Janka Dekker en Minouk Damen in contact gekomen en hebben regelmatig met elkaar gediscussieerd over het fenomeen shoppergedrag als input voor hun boek. Het eindresultaat mag er zijn: dit boek geeft veel kennis en inspiratie om shoppers en hun gedrag te (gaan) begrijpen en is praktisch door de grote hoeveelheid voorbeelden die worden beschreven. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over zijn shoppers!