Ontwikkel jouw visie voor 2020

Datum: 11 juli 2016 , categorieën: Category management


We always overestimate the change that will occur in the next 2 years and underestimat the change that will occur in the next 10 - Bill Gates

We staan met z’n allen aan de vooravond van radicale veranderingen die ook de wereld van F&B voorgoed op zijn kop zetten. Omzetten in bestaande kanalen als zorg en bedrijfscatering staan al jarenlang onder druk en komen nooit meer in de huidige vorm terug, terwijl het conviencesegment daarentegen sterk groeit. De verwachting is dat de online food-verkopen minimaal 10% van alle foodverkopen voor hun rekening gaan nemen en blurringconcepten ook nog eens 9%. Premium en discount zijn de toekomst, terwijl het middensegment op alle fronten een uitdaging heeft.

Categorievisie in foodservice

Datum: 12 februari 2016 , categorieën: Category management


Nee, het fenomeen categorievisie in foodservice is geen hype, maar ‘here to stay’! Steeds meer grossiers en formules vragen om een onderbouwde categorievisie van hun leveranciers. Steeds meer leveranciers merken dat met een categorievisie meer groei behaald kan worden. 

Shopper Planning Tree

Datum: 5 december 2015 , categorieën: Category management


Binnen category management is het niet alleen van belang om de omgeving, het assortiment en financiële informatie uitgebreid onder de loep te nemen, maar ook shopper insights vormen een belangrijke informatiebron. Met behulp van shopper insights kun je namelijk gericht inspelen op de wensen en behoeften van de shoppers binnen de betreffende formule of het betreffende segment.

Categorievisie in foodservice: de puzzelstukjes op zijn plek

Datum: 19 mei 2015 , categorieën: Category management


‘Categorievisie’ is een term die momenteel in foodservice steeds vaker wordt genoemd. Een term die in eerste instantie afschrikt: “dat zal vast een ingewikkeld proces zijn om zo’n visie te ontwikkelen…”. 

In dit blogartikel willen we informeren over de opkomst van het fenomeen categorievisie in foodservice, de onderdelen waaruit een categorievisie bestaat en hoe je deze visie kunt doorvertalen naar een categorie en accountplan voor relevante grossiers en/of formules in het betreffende segment. 

Boeklancering 18 december 2014

Datum: 17 december 2014 , categorieën: Category management


Op 18 december a.s. presenteren wij met grote trots ons nieuwe boek: de shopper in foodservice – shopperinzichten voor trade marketing en category management. De boeklancering vindt plaats in congrescentrum 1931 in Den Bosch, van 15.00 tot 17.00 uur. Naast de uitreiking van het eerste exemplaar door Jan-Willem Grievink van het FSIN geven ook Gemma Schneemann (Sligro), Frans Saelman (Douwe Egberts Professional) en Hein van Stralen (HMSHost) hun visie op de shopper in foodservice.

Shopperprofielen

Datum: 5 november 2014 , categorieën: Category management


Massamarketing is jarenlang de standaard geweest. In de afgelopen 20 jaar is direct marketing in steeds meer branches een belangrijke aanvulling of soms zelfs vervanger geworden van massamarketing.  Direct marketing is een vorm van marketing die de aanbieder in staat stelt de inzet van marketing-instrumenten op de individuele klant af te stemmen. Binnen foodservice is direct marketing echter een grote uitdaging. De eerste stappen zijn te zetten met een loyaltyprogramma, maar voor veel foodserviceorganisaties is direct marketing nog een stap te ver.

Checklist formule- en leverancierskeuze voor category management

Datum: 8 oktober 2014 , categorieën: Category management


Wanneer een leverancier zijn categorie in één van zijn focussegmenten wil laten groeien, kan deze ervoor kiezen om samen met een formule uit het betreffende segment (hetzij grossier, hetzij eindverbruikersformule) category management uit te voeren. Aangezien je dit als leverancier niet met alle formules uit het focussegment kunt en wilt doen, is het maken van een keuze voor de juiste formule essentieel. Onder ’juiste’ formules worden die formules verstaan waar je als organisatie waarde kunt toevoegen aan de positionering en de bouwstenen van de betreffende formule. Anderzijds redeneren ook formules vanuit dit perspectief voor hun keuze om voor een bepaalde categorie al dan niet samen te werken met één van de leveranciers die actief is in deze categorie.

Prorest centraal tijdens de 2-daagse workshop category management

Datum: 18 maart 2014 , categorieën: Category management


Op 15 en 16 april 2014 organiseert Marketing4Results een 2-daagse workshop over category management met Prorest. Vanuit Prorest is zowel de formulemanager, een inkoper en een MT-lid vertegenwoordigd bij deze workshop.

Focusgroepdiscussies category management - een terugblik

Datum: 9 december 2013 , categorieën: Category management


In 2012 en 2013 heeft Marketing4Results in samenwerking met Out of Home Shops vijf focusgroepdiscussies georganiseerd rondom het vakgebied category management. Doelstelling van deze discussies was dat category management vanuit verschillende invalshoeken werd benaderd en er geleerd kon worden van elkaar over een vakgebied dat nog dusdanig in ontwikkeling is in foodservice. Tijdens iedere discussie stond een ander onderdeel van het category management centraal.


 

Focusgroepdiscussie category management - maart 2013

Datum: 24 april 2013 , categorieën: Category management


Binnen out-of-home zijn altijd nog bergen te verzetten als het aankomt op implementatie van goed category management. Out.of.Home Shops organiseert samen met Marketing4Results een serie focusgroepdiscussies met dit thema. Deze keer deel drie: welke rol speelt de shopper in category managementprocessen?