Maatschappelijke trends bar/café en fastservice

In april 2017 heeft Marketing4Results aan leden van de Foodservice Community uit het segment bar/café en het segment fastservice gevraagd hoe belangrijk zij de verschillende trends uit de trendcirkel vinden voor hun segment in het algemeen en voor hun bedrijf specifiek. In dit artikel worden de resultaten van deze inventarisatie gedeeld.

Bar/café
In totaal hebben 35 communityleden uit het segment bar/café een cijfer op een schaal van 1 (heel onbelangrijk) tot 10 (heel belangrijk) gegeven voor 10 maatschappelijke trends. Het resultaat hiervan is in onderstaand model te zien:

 
Socialisering is de trend die bar/cafés het meest relevant vinden voor zowel het segment in zijn algemeenheid als voor hun eigen bedrijf. Als reactie op de individualisering ontstaat de behoefte om weer bij elkaar te zijn in plaats van ons alleen op onszelf te richten. Dit maakt dat we dingen samen willen doen en met elkaar willen delen. Het aanbieden van een high beer of een high wine is één van de manieren waarop bar/cafés op deze ontwikkeling kunnen inspelen. 
 
Vergrijzing wordt ook gezien als een belangrijke trend voor bar/cafés. De trend die als minst belangrijk wordt gezien door beslissers binnen het bar/cafésegment is robotisering. 
 
Fastservice
Uit het segment fastservice hebben 41 communityleden hun mening gegeven over trends binnen dit segment, hetgeen resulteert in onderstaande uitkomsten:
 
 

Voor cafetaria’s is de trend ecologisering de meest relevante trend. We beseffen ons steeds meer dat we de aarde aan het verbruiken zijn. Fossiele brandstoffen raken op, de aarde warmt op en diersoorten worden met uitsterven bedreigt. Dit besef zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar duurzame oplossingen. Zo kunnen bedrijven bewust producten inkopen waarvan de verpakking volledig afbreekbaar is of die zijn voorzien van een keurmerk en/of groene energie voor hun bedrijf inkopen. Cafetaria’s zien dit als een belangrijkere ontwikkeling voor hun bedrijf dan bar/cafés. 

 
Net als bij bar/cafés is ook socialisering voor cafeteria’s een belangrijke trend. Cafetaria’s kunnen op deze trend inspelen door bijvoorbeeld een shared snackbox aan te bieden. Ook worden huidige cafetaria’s steeds meer fastservice restaurants waar je samen gezellig kunt zitten en terplekke kunt genieten van je maaltijd.
 
Robotisering is net als voor bar/cafés de minst relevante trend. Beslissers van cafetaria’s vinden de trend digitalisering belangrijker voor hun eigen bedrijf dan beslissers van bar/cafés. Mogelijke verklaring kan zijn dat binnen de bedrijfsvoering van cafetaria’s meer behoefte is aan digitalisering, zoals de opkomst van bezorgmaaltijden en online bestellen. 
 
De trend feminisering wordt daarentegen belangrijker gevonden door bar/cafés dan door cafetaria’s. Feminisering gaat niet om de veranderende rolverdeling tussen man en vrouw, maar over een beweging die voortkomt uit de afkeer van de harde wereld. Er wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit en voor welzijn boven welvaart. Vanuit deze trend ontstaan binnen het segment bar/cafés concepten met specialisaties en kwalitatieve keuzes zoals nieuwe ‘wijnbarren’. Maar ook in huidige bar/cafés worden meer onderscheidende en kwalitatieve (speciaal)bieren, wijnen en bijvoorbeeld gin aangeboden. De doorvertaling van deze trend naar nieuwe producten voor cafetaria’s zijn o.a. gezonde smoothies, kwalitatieve salades, glutenvrije burgers en vegetarische alternatieven. 
 
Opvallend is dat de trend ‘regionalisering’ zowel voor cafetaria’s als bar/cafés niet als heel belangrijk wordt gezien. 
 
Voor fabrikanten die focus hebben op het segment bar/cafés en/of cafetaria’s wordt aanbevolen om in te spelen op de volgende trends:
 
Bar/cafe Cafetaria
1. Socialisering 1. Ecologisering
2. Vergrijzing 2. Socialisering
3. Feminisering 3. Vergrijzing