Ontwikkel jouw visie voor 2020

We always overestimate the change that will occur in the next 2 years and underestimat the change that will occur in the next 10 - Bill Gates

We staan met z’n allen aan de vooravond van radicale veranderingen die ook de wereld van F&B voorgoed op zijn kop zetten. Omzetten in bestaande kanalen als zorg en bedrijfscatering staan al jarenlang onder druk en komen nooit meer in de huidige vorm terug, terwijl het conviencesegment daarentegen sterk groeit. De verwachting is dat de online food-verkopen minimaal 10% van alle foodverkopen voor hun rekening gaan nemen en blurringconcepten ook nog eens 9%. Premium en discount zijn de toekomst, terwijl het middensegment op alle fronten een uitdaging heeft.

Huidige en toekomstige managers zien zich geconfronteerd met complexe uitdagingen als nieuwe verdienmodellen, veranderende distributiekanalen, organisatie-inrichting, nieuwe samenwerkingsvormen, etc. Steeds meer bedrijven zijn zich dan ook bewust van de noodzaak om een visie voor hun categorie of formule te ontwikkelen: op welke elementen moet mijn bedrijf zich focussen om ook in de toekomst nog relevant te zijn en te blijven? Marketing4Results ondersteunt bedrijven in dit proces middels de volgende stappen:

1.     interne brainstorm o.b.v. toekomstwerelden: vertaalslag van de impact van de werelden naar jouw categorie (leverancier) of segment (formule).
2.     focusgroepen met je doelgroep: (on)mogelijkheden voor de categorie of segment voor de komende 5 jaar o.b.v. de toekomstwerelden vanuit shopperperspectief
3.     workshop inzichten: vertalen van opgedane inzichten naar pijlers voor de komende 5 jaar van jouw organisatie

Stap 1. Interne brainstorm
Ontwikkelingen volgen elkaar momenteel in rap tempo op. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer: wat zijn ontwikkelingen waar ik echt op moet inspelen, welke ontwikkelingen moet ik blijven volgen en welke zijn op de lange(re) termijn niet relevant (genoeg) voor mijn organisatie? Marketing4Results heeft allerlei verschillende ontwikkelingen bij elkaar gebracht in vier zogenaamde toekomstwerelden.

Iedere wereld is gecreëerd op basis van zogenaamde ‘zekere trends’: trends waarvan we kunnen aannemen dat ze in 2025 werkelijkheid zijn geworden of een grote impact op de markt hebben (gehad). Daarnaast zijn de werelden gebaseerd op een tweetal onzekerheden die van grote invloed zijn op eten en drinken: het economisch klimaat en de mate waarin de overheid invloed uit gaat oefenen. Deze onzekerheden vormen de assen waarop de vier werelden zijn gebouwd. De eerste stap bij de ontwikkeling van de toekomstvisie voor jouw organisatie bestaat uit een presentatie van deze vier toekomstwerelden voor diverse stakeholders. Naast een verkenning van iedere wereld wordt ook de impact hiervan voor de verschillende schakels in de bedrijfskolom toegelicht en bediscussieerd. Vervolgens wordt een gezamenlijke brainstorm met diverse interactieve methodieken gehouden om de belangrijkste platforms voor de toekomst (5 tot 10 jaar) van jouw organisatie te inventariseren. Door verschillende disciplines aan deze sessie te laten deelnemen, worden de kansen, bedreigingen en (on)mogelijkheden vanuit een zo breed mogelijk perspectief belicht. De ontwikkelde platforms en verschillende denkrichtingen worden meegenomen tijdens de tweede stap van het proces. 

Stap 2. Focusgroepen met je doelgroep
Tijdens focusgroepen met je doelgroep (hetzij de foodprofessional, hetzij de consument) staat jouw categorie of segment centraal in relatie tot de toekomstwerelden. Het schetsen van de toekomstwerelden aan je doelgroep blijkt in de praktijk een effectieve manier te zijn om hen uit hun bestaande denkpatronen te trekken en mee te nemen in de aspecten die zij in de toekomst belangrijk vinden. In eerste instantie denken de shoppers na over de impact van de werelden voor jouw categorie of segment ten aanzien van wensen, behoeften, gebruik, aankoop, etc. Hierbij worden de deelnemers gestimuleerd om door te associëren met behulp van bepaalde methodieken, zodat zij tot een toekomstperspectief kunnen komen. Vervolgens worden ook de platforms die zijn ontstaan tijdens de interne brainstorm geïntegreerd in de discussie, waardoor direct feedback vanuit de (potentiële) doelgroep wordt verkregen. Na afloop van de focucgroepen verwerkt Marketing4Results de opgedane kennis tot de belangrijkste platforms vanuit shopperperspectief. 

Stap 3. Workshop inzichten
Het traject wordt afgesloten met een workshop om de gegenereerde inzichten vanuit stap 1 en 2 te finaliseren tot de belangrijkste pijlers en drijfveren die in de komende 5 jaar essentieel zijn voor jouw categorie of segment. Deze pijlers kunnen zich richten op nieuwe producten, nieuwe concepten, nieuwe doelgroepen, nieuwe toepassingsmogelijkheden, etc. 

Praktijkcase categorievisie 2020 voor een drankenleverancier
Marketing4Results is door een drankenleverancier gevraagd ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van de visie op de categorie voor 2020. Hiervoor heeft Marketing4Results diverse focusgroepen met consumenten begeleid, waarbij de toekomstwerelden zijn ingezet als methodiek om de deelnemers mee te nemen naar de komende 5 jaar en de gevolgen daarvan voor de drankencategorie. De informatie die uit deze sessies naar voren is gekomen, heeft Marketing4Results verwerkt tot 4 essentiële platforms voor de toekomst. Vervolgens heeft Marketing4Results samen met de leverancier geparticipeerd aan een workshop om de opgedane inzichten en de aanwezige kennis binnen de organisatie verder te filteren tot toekomstige groeipijlers voor een categorievisie. 
IK WIL EEN TOEKOMSTVISIE VOOR MIJN ORGANISATIE