The Hype Cycle of Emerging Technologies

Elk jaar ontwikkelt Gartner, onderzoeks- en adviesbureau in de informatietechnologiesector, de Hype Cycle of Emerging Technologies. Deze methodiek biedt een referentiekader om het verloop van nieuwe technologieën. Iedere technologie gaat namelijk door vijf verschillende fases heen, voordat het ‘volwassen’ wordt.

Deze fases zien er als volgt uit:

  • Technology trigger: een potentiële technologische doorbraak zorgt voor een trigger. Media-aandacht zorgt voor een significante hoeveelheid publiciteit, terwijl er meestal nog geen bruikbare producten beschikbaar zijn.
  • Peak of inflated expectations: door alle aandacht worden verschillende pilots gestart, waarbij er meerdere succesverhalen te noteren zijn, meestal vergezeld door eenzelfde aantal mislukkingen.
  • Through of desillusionment: de interesse zakt weg, omdat de meeste experimenten en toepassingen niet blijken te werken. Investeringen worden alleen nog gedaan als de producten worden opgepikt door ‘early adopters’.
  • Slope of enlightenment: meer toepassingen van de technologie worden duidelijk. Tweede- en derde generatie producten komen op de markt. Meer bedrijven stappen in op het uitvoeren van pilots.
  • Plateau of productivity: de technologie wordt opgenomen door het mainstream publiek. 


Onderstaand vind je de methodiek toegepast op de technologie augmented reality in de afgelopen 10 jaar. 

2006
In 2006 bevindt augmented reality zich in de fase van technology trigger. Mediaberichten tonen dat er flink wat potentie ligt in de technologie. Zo organiseert de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in november 2006 een workshop om de mogelijkheden van augmented reality in gaming te laten zien. Maar ook de toepassing van augmented reality bij het verhelpen van oogproblemen komt in de nieuwsberichten naar boven.

2011

In 2011 is Augmented Reality een fase verder en bevindt zich in de peak of inflated expectations. In de media duiken allerlei berichten op van bedrijven die zich bezig gaan houden met de technologie. Zo lanceert Calvin Klein verschillende advertenties met gebruik van augmented reality. Ook zijn er bedrijven die inspringen op de trend door visitekaartjes te ontwikkelen op basis van augmented reality.

2016 

In 2016 zien we dat Augemented Reality weer een fase is opgeschoven: trough of desillusionment. De technologie is nog niet echt doorgebroken en wordt ook nog niet omarmt door het massale publiek. Dat blijkt wel uit het feit dat de Layar-app geen doorslaand succes is geworden. Maar wellicht is er toch hoop voor augmented reality. Met de komst van Pokémon Go zou dit weleens de doorbraak kunnen betekenen voor de technolgie. De toekomst zal het uitwijzen.

Bron: Gartner