Trendcirkel

Marketing4Results maakt gebruik van de Trendcirkel van Trendslator. Deze Trendcirkel geeft een overzicht van twaalf maatschappelijke trends in 4 kwadranten op basis van twee dimensies die centraal staan in de sociale wetenschap: de sociologische (groep/ego) en psychologische (ratio/emotie) dimensie. Deze trends hangen met elkaar samen, ze beïnvloeden elkaar en houden elkaar in evenwicht. De grenzen tussen de verschillende trends en ontwikkelingen overlappen elkaar. Bepaalde trends kunnen gedurende een periode overheersend zijn, maar het kan ook zo zijn dat tegengestelde trends zich tegelijkertijd voordoen. Onderstaand volgt een beknopte uitleg van de twaalf trends. Regionalisering

Toenemende regionalisering is een reactie op de internationalisering van de samenleving. We willen ons weer onderdeel voelen van een gemeenschap, waaraan iedereen een steentje bijdraagt. Daarbij zijn kleinschalig en overzichtelijkheid belangrijk. Afstanden worden hierdoor letterlijk kleiner en samenwerking is key. 


Socialisering
Als reactie op de individualisering ontstaat de behoefte om weer bij elkaar te zijn in plaats van ons alleen op onszelf te richten. Dit maakt dat we dingen samen willen doen en met elkaar willen delen. De focus komt te liggen op zaken die ons met elkaar verbinden in plaats van zaken die ons van elkaar onderscheiden. We proberen op allerlei manieren het contact te leggen met mensen met dezelfde interesses en behoefte. Het vraagstuk van de toekomst is niet hoe we de meeste individuele wensen kunnen vervullen, maar hoe we mensen weer bij elkaar kunnen brengen. 


Ecologisering
We beseffen ons steeds meer dat we de aarde aan het verbruiken zijn. Fossiele brandstoffen raken op, de aarde warmt op, diersoorten worden met uitsterven bedreigt en de bevolking blijft groeien, waardoor we ook steeds meer blijven vragen van de aarde. Dit besef zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar duurzame oplossingen. 


Humanisering
In een wereld waar iedereen langs elkaar heen leeft, ontstaat angst. Angst voor het verliezen van grip op het echte leven en angst voor het missen van mooie momenten. Tijdens de terreuraanslagen van 9/11 kwam het keerpunt. We realiseerden ons dat we elkaar nodig hebben. Er is drang naar menselijk contact en echtheid. 


Feminisering
Feminisering is een beweging die voortkomt uit de afkeer van de harde wereld. Hierdoor is de generatie geboren na 1980 gevormd tot een groep mensen die geen vertrouwen meer heeft in instituten, maar wel voor de naaste omgeving, vrienden en familie waar zij continu mee in contact willen staan. Feminisering gaat dan ook niet om de veranderende rolverdeling tussen man en vrouw, maar over een tijdgeest die meer vrouwelijke karaktereigenschappen kent. Er wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit en voor welzijn boven welvaart.


Dematerialisering
Afgelopen decennia ging het in de wereld jarenlang om harde waarden. Winst en aanzien door materiële status waren overheersend. De tegenreactie is nu te zien in deze trend. Er ontstaat behoefte aan zaken die er op sociaal en emotioneel welbevinden er toe doen: immateriële waarden als zingeving, onthaasting en aandacht. Hierdoor is bezit ondergeschikt geworden aan gebruik. Deze beweging zet bestaande industrieën op zijn kop. 


Digitalisering
Het internet is vandaag de dag niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We maken er continu gebruik van en het voorziet in vele gemakken. Jonge generaties vinden het internet net zo vanzelfsprekend als dat er water uit de kraan komt. De komende jaren zal digitalisering ingrijpende gevolgen hebben. Met de digitale wereld komt ook big data. Gegevens kunnen worden gegenereerd, gedeeld, gecombineerd en geanalyseerd. 


Robotisering 
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologisering maken het mogelijk dat robots niet langer sciencefiction zijn, maar daadwerkelijk onderdeel uit kunnen (gaan) maken van ons dagelijks leven. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, wordt het ook denkbaar om robots voor meerdere doeleinden in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan industrieën waar nu tekorten aan mensen zijn, zoals de ouderenzorg. De robot van de toekomst voelt niet meer aan als een machine, maar krijgt een menselijke vorm. 


Risicobeheersing
Doordat we toegang hebben tot veel data en informatie, ontstaat de behoefte om meer vooruit te plannen en risico’s te voorspellen en beperken. Tot voor kort werden deze risico’s vooral vanuit grote bedrijven en overheidsinstanties berekend. Burgers krijgen echter zelf ook steeds meer toegang tot informatie en gaan zelf bepalen welke risico’s er eventueel voor hen zijn. 


Vergrijzing
Het aantal ouderen in Nederland is flink toegenomen en dit zal de komende jaren blijven stijgen. De piek wordt in 2041 verwacht met 4,7 miljoen 65-plussers. De oorzaak van deze vergrijzing is gelegen in de geboorteontwikkeling in het verleden: de babyboom generatie. Daarnaast wordt de gemiddelde leeftijdsverwachting steeds hoger door betere zorg, leefomstandigheden en ontwikkelingen omtrent ziektebestrijding. Deze enorme stijging van 65-plussers die steeds vitaler zijn, heeft tot gevolg dat er een gehele nieuwe groep ontstaat die behoefte heeft aan gemak en gezondheid, om zo lang mogelijk vitaal te zijn en te blijven. 


Conservering
Door technologisering en digitalisering komen we in een stroomversnelling terecht. Iedere dag worden ons weer nieuwe keuzes voorgeschoteld. Door het hoge tempo waarmee de wereld om ons heen veranderd, hebben we behoefte aan dingen die vertrouwd, eenvoudig en herkenbaar zijn. Conservering staat voor het behouden van zaken uit het verleden. Op deze manier kunnen we ons weren tegen de grote veranderingen om ons heen. 


Polarisering
Polarisering is de toenemende ongelijkheid binnen onze maatschappij. Deze ongelijkheid is op veel vlakken te zien. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger zoals het pensioen en het afschaffen van een studiebeurs. Dit zorgt ervoor dat het studeren niet meer voor iedereen vanzelfsprekend zal zijn en hierdoor de kloof in de bevolking meer zichtbaar zal worden.  Zowel politiek, journalistiek als burgers lijken ineens zwart-wit, voor-tegen, links-rechts. Waar is het middenveld gebleven? 

Binnenkort verschijnen op www.foodserviceblog.nl nieuwe artikelen die verder inzoomen op deze maatschappelijke trends en de impact daarvan op de food(service)markt.

Wil jij eens met sparren met Marketing4Results over deze ontwikkelingen en de (on)mogelijkheden voor jouw bedrijf? 

Neem contact met ons op