Guerilla marketing

Datum: 4 augustus 2010 , categorieën: Business insights


Hoewel de term guerilla marketing al bestaat sinds 1983, lijkt men dit pas sinds kort actief te gaan toepassen. Dit komt vooral door de synergie met sociale media en mogelijkheden die dit biedt. De Amerikaanse marketeer Jay Conrad Levinson heeft de term ooit gelanceerd met als doel een onconventioneel systeem van promotie te bedenken dat gekoppeld is aan tijd, energie en fantasie in tegenstelling tot grote marketingbudgetten. Een hele interessante insteek, zeker met het oog op alle bezuinigingen en de recessie.

Narver & Slater marktoriëntatiemodel

Datum: 6 april 2010 , categorieën: Business insights


Steeds vaker wordt marktgerichtheid beschouwd als hét middel om lange termijn concurrentievoordeel te krijgen en te behouden. Dit vereist om te beginnen inzicht in de afnemer en de concurrentie. Maar het vraagt ook dat alle mensen binnen de organisatie marktgeoriënteerd zijn. Men moet samenwerken om de focus op afnemer één concurrentie te stimuleren en in de organisatie te verankeren. Het primaire doel is effectiever en efficiënter op ''dat wat de klant wil'' in te spelen dan de concurrentie. Uit onderzoek blijkt dat er een positieve correlatie bestaat tussen de mate van marktoriëntatie en prestaties van de organisatie.

Het uitbesteden van sales in foodservice: de voor- en nadelen op een rij

Datum: 23 september 2009 , categorieën: Business insights


Uitbesteding van sales in foodservice wordt in tegenstelling tot marketing vaak alleen in actiematige vorm gezien. Het beeld is dat relatiemanagement en het creëren van toegevoegde waarde door persoonlijk (product)advies het best kan worden gerealiseerd door eigen mensen.

BCG-matrix

Datum: 10 augustus 2009 , categorieën: Business insights


De BCG-matrix (Boston Consultancy Group) is wellicht het meest bekende hulpmiddel voor het ontwikkelen van een strategie. Het beoordeelt activiteiten op hun aantrekkelijkheid en deelt ze in categorieën in. Noodzakelijke elementen voor het categoriseren van de activiteiten zijn het relatieve marktaandeel en de marktgroei. Deze sleutelbegrippen vormen de basis voor de BCG-matrix.

Vijfkrachtenmodel van Porter

Datum: 9 juli 2009 , categorieën: Business insights


Door alleen de directe concurrentie in analyses te betrekken is het onmogelijk een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen in foodservice. Een analyse van andere partijen in je directe omgeving mag niet ontbreken. Alleen dan kan een integraal beeld van de branche worden verkregen. Een goed hulpmiddel hiervoor is het Vijfkrachtenmodel van Porter.