Category management

Op basis van een groot aantal interviews in de foodservicemarkt heeft Markteting4Results de volgende definitie voor category management in foodservice ontwikkeld:

 

Het gezamenlijke continue proces dat ervoor zorgt dat de categorie structureel groeit en blijft groeien, waardoor de positie van de betrokken partijen verbetert, doordat je in staat bent om van een grossier een betere grossier te maken voor zijn klanten en van een professionele eindverbruikersformule een betere formule voor zijn consumenten.

 

Uit deze definitie blijkt dat trade marketing en category management een integraal proces vormen, aangezien alle activiteiten vanuit beide disciplines deel uitmaken van één totaalproces dat door de hele bedrijfskolom heen loopt. De trade marketeer redeneert hierbij vanuit de leverancier en kijkt naar de mogelijkheden vanuit de categorie en de kernvraag hoe die in de juiste foodservicesegmenten zo goed mogelijk tot hun recht komen. Een category manager redeneert daarentegen vanuit het perspectief van de formule (hetzij grossier, hetzij professionele eindverbruikersorganisatie) en hoe dichter hij bij het individuele product komt, hoe meer dit het terrein van de leverancier wordt.

 

Meer informatie over de verschillende stappen binnen category management kun je lezen in het boek ‘Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk’