Category management in de praktijk: Bakker Bart

Datum: 17 januari 2012 , categorieën: Category management


Category management wordt als een belangrijk impuls voor groei in out of home gezien. De manier waarop dit proces door organisaties wordt toegepast in de dagelijkse praktijk staat in deze artikelenreeks van Marketing4Resultsin het vakblad Out of Home Shops in 2011 en 2011 centraal. In dit artikel de visie van Bakker Bart op dit vakgebied.

Category management in de praktijk: Eurest

Datum: 10 september 2011 , categorieën: Category management


Category management wordt als een belangrijk impuls voor groei in out of home gezien. De manier waarop dit proces door organisaties wordt toegepast in de dagelijkse praktijk staat in deze artikelenreeks van Marketing4Resultsin het vakblad Out of Home Shops in 2011 en 2011 centraal. In dit artikel de visie van Eurest op dit vakgebied.

Uittreksel begrippen Trade Marketing Definities

Datum: 5 september 2011 , categorieën: Category management


Definities op het gebied van trade marketing en category management worden in de praktijk regelmatig op verschillende manieren gehanteerd. De interpretatieverschillen die hierdoor ontstaan, geven onduidelijkheid als mensen vanuit verschillende organisaties met elkaar aan tafel zitten. Om meer duidelijkheid te creëren rondom begrippen, is er nu een boekje ontwikkeld met de titel ‘De Trade Marketing Definities’. Het boekje is een initiatief van de Trade Marketing Association – met medewerking van GfK Panel Services Benelux, SymphonyIRI, Marketing4Results in opdracht van FSIN, GS1 Nederland en POPAI. Een uittreksel van de belangrijkste begrippen vind je in de volgende pdf: TMD Uittreksel_Begrippenoverview

Category management in de praktijk: FFC

Datum: 22 juli 2011 , categorieën: Category management


Category management wordt als een belangrijk impuls voor groei in out of home gezien. De manier waarop dit proces door organisaties wordt toegepast in de dagelijkse praktijk staat in deze artikelenreeks van Marketing4Resultsin het vakblad Out of Home Shops in 2011 en 2011 centraal. In dit artikel de visie van FFC (Franchise Friendly Concepts) op dit vakgebied.

De Trade Marketing Definities

Datum: 27 mei 2011 , categorieën: Category management


Definities op het gebied van trade marketing en category management worden in de praktijk regelmatig op verschillende manieren gehanteerd. De interpretatieverschillen die hierdoor ontstaan, geven onduidelijkheid als mensen vanuit verschillende organisaties met elkaar aan tafel zitten. Om meer duidelijkheid te creëren rondom begrippen, is er nu een boekje ontwikkeld met de titel ''De Trade Marketing Definities''. Het boekje is een initiatief van de Trade Marketing Association - met medewerking van GfK Panel Services Benelux, SymphonyIRI, Marketing4Results in opdracht van FSIN, GS1 Nederland en POPAI.