Inkijkexemplaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Inkijkexemplaar

 

 

Boek bestellen

Marketing4Results heeft diverse boeken zelf uitgegeven en geparticipeerd in de totstandkoming van diverse publicaties:

  • De shopper in foodservice: shopperinzichten voor trade marketig en category management
  • Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk
  • De Trade Marketing Definities

Onderaan deze pagina vind je het bestelformulier voor deze boeken en publicaties. Beknopte informatie over de inhoud van iedere uitgave vind je onderstaand. 

De shopper in foodservice: shopperinzichten voor trade marketing en category management
(€ 49,50 p.s. excl. verzendkosten)
Category management wordt door steeds meer leveranciers en formules in foodservice toegepast om groei te realiseren. Organisaties in deze markt hebben dan ook steeds beter inzicht WAT WANNEER en WAAR wordt gekocht. Maar antwoorden op de vragen WIE (niet) koopt en WAAROM zij (niet) kopen zijn er vaak nog niet. En juist deze antwoorden zorgen dat je als leverancier én formule het onderscheid kunt maken om daadwerkelijk het verschil te maken. Het integreren van shopperinzichten binnen het proces van category management is dan ook een noodzakelijke ontwikkeling. 

Met dit boek willen wij foodservice professionals handvatten geven voor het denken vanuit de shopper in relatie tot het category management proces. Zo kan je voor je eigen organisatie bepalen op welke manier de shopper binnen je eigen activiteiten een rol kan (gaan) krijgen.

Jan-Willem Grievink, directeur FoodService Instituut over het boek: 
'Dat het denken vanuit producten, merken en categorieën niet meer volstaat, hebben Janka en Minouk al snel door gehad. In dit boek hebben ze op heldere wijze uiteengezet waarom de shopper degene is die centraal moet worden gesteld binnen foodservice en hoe je die shopper in actie kunt laten komen. Doordat ze kijken vanuit de verschillende schakels in de foodservicebedrijfskolom is dit een zeer relevant boek voor alle professionals, of je nu werkt bij een leverancier, grossier of formule. Dit is vooral ook een praktisch handboek. Naast de relevante theorie krijg je praktische handvatten hoe jij als foodservice professional de shopper centraal kunt stellen en hoe je dit kunt toepassen binnen jouw organisatie. Een aanrader voor iedereen die meer wil weten over zijn shoppers!'

Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk 
(€ 37,50 p.s. excl. verzendkosten)
Het boek ‘Trade marketing en category management in foodservice - Tools voor de praktijk’ is bedoeld voor leveranciers, grossiers en formules die op een praktische manier aan de slag willen gaan met deze thema’s of antwoorden willen op vragen ten aanzien van de inhoud van deze vakgebieden. Uitgangspunt van het boek zijn bewezen modellen en werkwijzen voor retail die zijn beschreven in ‘Een scherp handboek category management’. Deze uitganspunten zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk van foodservice. Het boek behandelt stap voor stap alle onderdelen van de vakgebieden trade marketing en category management voor foodservice en is doorspekt met modellen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Jan-Willem Grievink, directeur FoodService Instituut over het boek: 
'Omdat de dagelijkse foodservicepraktijk een aantal additionele complicerende elementen kent ten opzichte van foodretail, hebben de auteurs Janka en Minouk vanuit de bestaande theorie een model gebouwd dat perfect toepasbtoepasbaar is voor alle schakels in de bedrijfskolom van foodservice. Niet alleen zijn alle learnings vanuit foodretail in dit boek verwerkt, maar ook juist de specifieke kenmerken van foodservice hebben hun plek gekregen in de (segmentatie)modellen en stappenplannen. Ik wil dit boek dan ook van harte aanbevelen!’

De Trade Marketing Definities (€ 19,95 p.s. excl. verzendkosten)
In mei 2011 is Marketing4Results als expert op het gebied van trade marketing en category management in foodservice betrokken geweest bij de ontwikkeling van het boek ‘De trade marketing definities’. In dit boek vind je van A tot Z toelichting op de belangrijkste vakgebied- en calculatiebegrippen.

* Verplichte velden