Trade marketing en category management in foodservice

49.50

Het boek ‘Trade marketing en category management in foodservice – Tools voor de praktijk’ is bedoeld voor fabrikanten, grossiers en formules die op een praktische manier aan de slag willen gaan met deze thema’s of antwoorden willen op vragen ten aanzien van de inhoud van deze vakgebieden.

Categorie:

Beschrijving

Het boek ‘Trade marketing en category management in foodservice’ is bedoeld voor fabrikanten, grossiers en formules die op een praktische manier aan de slag willen gaan met deze thema’s en antwoorden willen op vragen ten aanzien van de inhoud van deze vakgebieden. Uitgangspunt van het boek zijn bewezen modellen en werkwijzen voor retail die zijn beschreven in ‘Een scherp handboek category management’. Deze uitganspunten zijn vertaald naar de dagelijkse praktijk van foodservice. Het boek behandelt stap voor stap alle onderdelen van de vakgebieden trade marketing en category management voor foodservice en is doorspekt met modellen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

referenties (2)


Jan-Willem Grievink, directeur FoodService Instituut
‘Omdat de dagelijkse foodservicepraktijk een aantal additionele complicerende elementen kent ten opzichte van foodretail, hebben de auteurs Janka en Minouk vanuit de bestaande theorie een model gebouwd dat perfect toepasbaar is voor alle schakels in de bedrijfskolom van foodservice. Niet alleen zijn alle learnings vanuit foodretail in dit boek verwerkt, maar ook juist de specifieke kenmerken van foodservice hebben hun plek gekregen in de (segmentatie)modellen en stappenplannen. Ik wil dit boek dan ook van harte aanbevelen!’

Frits van den Bos, manager ECR GS1 Nederland
‘GS1 Nederland helpt bedrijven in de keten beter samen te werken met concepten, wereldwijde standaards en ondersteunende diensten. Hierdoor worden knelpunten in de keten weggenomen en wordt meer waarde voor de consument gecreëerd. Vanuit deze filosofie zijn wij dan ook supporter van dit boek dat is gebaseerd op het door GS1 Nederland uitgegeven handboek ‘Een scherp handboek category management’. De handvatten die organisaties middels dit boek worden aangereikt, leveren een waardevolle bijdrage aan het optimaliseren van de ketensamenwerking in foodservice!’